Sídlo firmy a fakturační adresa 

Venison CZ s.r.o

Adresa: Míškovice 228, 76852

IČO: 27843335
DIČ: Ano plátce, CZ27843335

Spisová značka: C 114128/KSBR Krajský soud v Brně

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím, na straně jedné a osobami využívajícími služeb internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a nebo zákonem č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  Veškerý sortiment v tomto e-shopu je vyráběn na zakázku.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek v doméně venison.cz je společnost VENISON CZ s.r.o., která je v souladu s ustanovením § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon”), výlučným oprávněným z tzv. majetkových práv k těmto internetovým stránkám, zejména z práv tyto internetové stránky užít (dále jen „Provozovatel”).

Jakékoliv užití internetových stránek venison nebo jejich částí třetími osobami je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele uděleném ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona. Bez tohoto souhlasu Provozovatele je možné internetové stránky venison užít v souladu s ustanovením § 30 Autorského zákona pouze pro osobní potřebu.

Do technické podstaty či obsahu internetových stránek venison je oprávněn zasahovat pouze Provozovatel, případně osoba k tomu Provozovatelem písemně pověřená. Provozovatel má mj. výlučné právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto internetových stránek.

Platební podmínky a dodání zboží

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedeného na faktuře,
  • bezhotovostně platební kartou,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
  • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  • v hotovosti při osobním odběru v provozovně.

Doprava – Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu určenou kupujícím objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách venison. Provozovatel rovněž neručí za správnost jakýchkoliv informací a dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronické pošty. Provozovatel provozuje svou podnikatelskou činnost ve vztahu k třetím osobám, tj. zejména dodává těmto osobám své produkty a služby, výlučně na základě písemných smluv uzavřených s těmito osobami nebo na základě písemných objednávek těchto osob. Z užití internetových stránek venison třetími osobami nevznikají Provozovateli žádné závazky a třetí osoby se nemohou vůči Provozovateli dovolávat jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na těchto internetových stránkách.

Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek venison. Příslušné odkazy na tyto internetové stránky jsou řádně označeny.

Podmínky užívání internetových stránek venison je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky užívání internetových stránek venison jsou platné a účinné ke dni 1.5.2021.